RATATA- ראטטה היא סדרה של אתגרי מזון, אתגרי אוכל ומשחקי צבעים באוכל שמשגעת את עולם הילדים. בסדרה מתבצעות תחרויות שונות בין כוכבות התכנית.

אתגר צלחות השוקולד

הברחת אוכל לקולנוע

7 שיטות להבריח אוכל לקולנוע

סטודנטים עשירים נגד עניים. אתגר ראטטה

תחרות אוכל אמיתי נגד שוקולד

אתגר אוכל אדום נגד אוכל כחול

אתגר מרשמלנו אוכל חם נגד אוכל קר

אתגר האוכל הלוהט קטן בינוני וגדול

מה אוכלים בהריון ? אתגר בין נשים בהריון

אתגר מזון כסף נגד זהב

האחרון שאוכל מנצח

הברחת אוכל לבריכה

RATATA